Ogłoszenia

 

        Od lipca 2021 roku Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Kowalska 2 w Miastku wprowadza Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK), które dostępne będzie dla wszystkich Klientów.                
Zakres usług świadczonych poprzez Platformę eBOK dla Klientów, którzy wyrażą zgodę na korzystanie z eBOK:
1)    ODCZYT – sprawdzanie odczytów licznika
2)    FAKTURA – sprawdzanie: daty wystawienia faktury, terminu płatności faktury, kwoty faktury, historii faktur. Istnieje również możliwość sprawdzenia aktualnego stanu rozliczeń.
3)    UMOWY – użytkownik ma możliwość sprawdzenia między innymi: adresu klienta, rodzaju odbiorcy, konta bankowego na fakturze, adresu email, punktów świadczenia usług, rodzaju usług.
4)    KORESPONDENCJA – Klient ma możliwość zgłoszenia sprawa lub wysyłać zapytania innej treści.
Platforma eBOK jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych i technicznych. Korzystanie z Platformy eBOK jest bezpłatne.
Dodatkowo Klienci, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będą mogli skorzystać z wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej e-Faktura.
Wszyscy zainteresowani  korzystaniem z Platformy eBOK lub/i otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej powinny dokonać rejestracji w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta w eBOK lub/i akceptacji e-faktury. Dokonać można tego na dwa sposoby:
1)    Samodzielnie – poprzez stronę internetową https://ebok.wodkan.pl/Miastko_zec/ lub ze strony www.zec.miastko.pl – zakładka Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
2)    Poprzez zgłoszenie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 2, które należy przesłać na adres : Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul Kowalska 2, 77-200 Miastko
Więcej informacji w sprawie eBOK można uzyskać pod numerem telefonu: 59 857 21 86 wew. 21

 załącznik nr 2
2021-07-02 13:27:06

 załącznik nr 1
2021-07-02 13:26:49

Więcej informacji pod adresem: