Slider

ZEC MIASTKO Sp. z o.o.

Realizujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie dostaw ciepła sieciowego

Aktualności
Slider

ZEC MIASTKO Sp. z o.o.

Realizujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie dostaw ciepła sieciowego

Aktualności
Slider

ZEC MIASTKO Sp. z o.o.

Realizujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie dostaw ciepła sieciowego

Aktualności

Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o.

Sprzedaż i obrót ciepła

Realizujemy nowatorski projekt poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostawy ciepła sieciowego.

Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, w szczególności wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Kowalskiej 2 w Miastku. Obiekty związane z jej działalnością są usytuowane na terenie miasta.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miastko, a w szczególności według udzielonych koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki.

Kontakt

Aktualności

 

Władze spółki

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Nasza kadra to ludzie pełni pasji, otwarci na drugiego człowieka i wyzwania

Tomasz Zielonka

Prezes Zarządu

Barbara Stanisławska

Główna Księgowa - Prokurent

Ryszard Zabłocki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Ziółkowski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Mazurek

Członek Rady Nadzorczej

Józef Hnat

Kierownik Ciepłowni