Artykuł pochodzi ze stronny www.zec.miastko.pl
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Władze Spółki

1. Zarząd

Prezes Zarządu - mgr inż. Tomasz Zielonka

2. Rada Nadzorcza
Zabłocki Ryszard  - Przewodniczący RN                                                     
Ziółkowski Jerzy - Członek RN                                                                         
Mazurek Grzegorz - Członek RN

3. Zgromadzenie Wspólników 
Burmistrz Miastka

Opublikował: Kamila Norek
Data publikacji: 2013-03-27 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 09:38:08